Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Study of a new resin-based composites containing hydroxyapatite filler using Raman and infrared spectroscopy

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Materials Chemistry and Physics

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 145 | Numer: no. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

304 - 312

DOI

10.1016/j.matchemphys.2014.02.012

URL

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0254058414001023?via%3Dihub

Punktacja MNiSW / czasopismo

35

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

35

Impact Factor

2,259