Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Exhaust emissions from vehicles in real traffic conditions in the Poznan agglomeration

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

27 - 38

DOI

10.2495/AIR130031

Książka

Air Pollution XXI. 21st International Conference on Modelling, Monitoring and Management of Air Pollution

Zaprezentowany na

21st International Conference on Modelling, Monitoring and Management of Air Pollution, 3-5.06.2013, Siena, Italy

Publikacja indeksowana w

WoS (15)