Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Przemysł farmaceutyczny - znaczące źródło leków w Polsce?

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

379 - 395

Książka

Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód