Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Ergonomic service quality of the elderly on the example of the financial market

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

579 - 583

Książka

Occupational Safety and Hygiene II

Zaprezentowany na

10th Annual Congress of the Portuguese-Society-of-Occupational-Safety-and-Hygiene on Occupational Safety and Hygiene (SPOSHO), 13-14.02.2014, Guimarães, Portugal

Publikacja indeksowana w

WoS (15)