Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Family and business in family enterprises in countries of low and high-context cultures – research conducted using grey system theory

Autorzy

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dodatkowy tytuł

PL Rodzina i biznes w przedsiębiorstwach rodzinnych krajów niskiego i wysokiego kontekstu kulturowego – badania z wykorzystaniem teorii systemów szarych

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2016 | Numer: nr 70

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • grey system theory
  • family business
  • Cultural Context
  • Business Family Responsibility
PL
  • teoria systemów szarych
  • przedsiębiorstwa rodzinne
  • kontekst kulturowy
  • biznesowa odpowiedzialność rodziny
Streszczenie

EN The present paper is a description of research on the differences in the influence of family aspects on the functioning of family businesses in two cultural contexts: low and high. High-context culture was represented by family businesses from Mexico and low-context by family businesses from Poland. The research was conducted using a structured individual interview with family business owners. The collected research material was subject to analysis using Grey Incidence (Relation) Analysis – GRA (Grey System Theory). The results obtained point to a strong relationship of values and family aspects with the operation of a family business. It may therefore be assumed that the influence of family aspects on the functioning of family businesses in different cultural contexts is similar, both in Poland (low-context) and Mexico (high-context).

PL W opracowaniu przedstawiono przebieg badań nad różnicami we wpływie rodzinności na funkcjonowanie przedsiębiorstw rodzinnych w dwóch kontekstach kulturowych: wysokim i niskim. Wysoki kontekst kulturowy reprezentowały przedsiębiorstwa rodzinne z Meksyku, a niski przedsiębiorstwa rodzinne z Polski. Badania zrealizowano z wykorzystaniem standaryzowanego wywiadu indywidualnego z właścicielami przedsiębiorstw rodzinnych. Zebrany materiał badawczy poddano analizie z zastosowaniem badania podobieństwa Grey Incidence (Relation) Analysis – GRA (Grey System Theory).

Strony (od-do)

215 - 226

DOI

10.21008/j.0239-9415.2016.070.16

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

10

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10