Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Biodegradation of diesel/biodiesel blends in sandy soil

Autorzy

[ 1 ] Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

abstrakt

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

95 - 95

Książka

Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland

Zaprezentowany na

Eurobiotech 2013, 5th Central European Congress of Life Sciences, 8-11.10.2013, Krakow, Poland