Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Reactive Diazonium-Modified Silica Fillers for High-Performance Polymers

Autorzy

[ 1 ] Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Langmuir

Rocznik: 2016 | Tom: Vol. 32 | Numer: Iss. 44

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

11646 - 11654

DOI

10.1021/acs.langmuir.6b02891

Punktacja MNiSW / czasopismo

35

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

35

Impact Factor

3,833