Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Advanced organic-inorganic hybrid fillers as functional additives for poly(vinyl chloride)

Autorzy

[ 1 ] Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Polimery

Rocznik: 2017 | Tom: vol. 62 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • lignin/silica hybrid filler
  • poly(vinyl chloride)
  • physicochemical and structural properties
  • processing properties
Strony (od-do)

19 - 26

DOI

10.14314/polimery.2017.019

Punktacja MNiSW / czasopismo

15 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

0,713