Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Sodium Copper Chlorophyllin Immobilization onto Hippospongia communis Marine Demosponge Skeleton and Its Antibacterial Activity

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

International Journal of Molecular Sciences

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 17 | Numer: iss. 10

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • marine sponge
  • Hippospongia communis
  • chlorophyllin
  • hybrid materials
  • antibacterial activity
Data udostępnienia online

27.09.2016

Strony (od-do)

1564-1 - 1564-17

DOI

10.3390/ijms17101564

Uwagi

Article Number: 1564

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

przed opublikowaniem

Punktacja MNiSW / czasopismo

30

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

30

Impact Factor

3,226