Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Influence of distance between gas injector and intake valve on combustion indicators and NOx emission in dual fuel CI engine

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

PL Wpływ umieszczenia wtryskiwacza gazu na wskaźniki procesu spalania i emisję NOx dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Rocznik: 2017 | Tom: vol. 69 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • dual fuel engine
  • compressed natural gas
  • injector
  • performance
PL
  • silnik dwupaliwowy
  • CNG
  • wtrysk paliwa
  • spalanie
Data udostępnienia online

20.04.2017

Strony (od-do)

5 - 13

DOI

10.21008/j.2449 - 920X.20 1 7.69.1 .01

URL

http://jmte.put.poznan.pl/index.php/jmte/article/view/34

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

6 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]