Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Mosty z przęsłami przegubowymi – trwałość i warunki użytkowania na przykładzie wybranych obiektów

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering and transport

Title variant

EN Gerber-girder bridges – durability and serviceability assessment based on selected structures

Year of publication

2017

Published in

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Journal year: 2017 | Journal number: nr 24

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • most
  • belka z przegubami
  • trwałość
Abstract

PL Przęsła o schemacie belki przegubowej były stosowane w latach czterdziestych i pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Podstawowymi wadami tych przęseł są: nieciągłość linii ugięcia w miejscach przegubów oraz trudności w skutecznym uszczelnieniu przegubów, a w przypadku braku szczelności urządzeń dylatacyjnych – utrudniona ocena stanu technicznego przegubów oraz ewentualna ich naprawa. Stosowane współcześnie bitumiczne przekrycia dylatacji nad przegubami okazały się mało skuteczne, szczególnie na drogach o intensywnym ruchu ciężkich pojazdów. Brak szczelności przekryć szczelin dylatacyjnych w sposób istotny obniża trwałość tego typu konstrukcji, stanowi zagrożenie bezpieczeństwa ich eksploatacji i utrudnia ewentualną naprawę. Istotnym elementem zwiększenie trwałości przęseł przegubowych jest poprawa odwodnienia nawierzchni, szczególnie w pobliżu dylatacji. W przypadku decyzji o poszerzeniu takich przęseł niedopuszczalne jest stosowanie innego sytemu konstrukcyjnego bez przeprowadzenia szczegółowej analizy statyczno-wytrzymałościowej „nowego” przęsła. Konieczne jest przy tym zaprojektowanie skutecznego zespolenia istniejącej konstrukcji z dodaną. Jednak, generalnie, gdy mosty o przęsłach przegubowych znajdują się w ciągu dróg o dużym natężeniu ruchu ciężkich pojazdów, należy je zastępować nowymi.

EN Gerber-girder bridges were built in the nineteen forties and fifties. Their main disadvantages are: discontinuous deflection line at hinges as well as difficulties in providing water tightness of expansion joints, their inspection and repair. Bituminous expansion joint covers turned out to be inadequate, especially in the presence of heavy traffic including large number of tracks. Lack of water tightness of expansion joint covers significantly reduces durability, safety and repairability of Gerber-girder bridges. It is possible to improve the attributes by improving bridge surface dewatering, especially in the vicinity of expansion joints. In the case of widening of Gerber-girder brides it is unacceptable to apply static systems other than the initial one unless thorough analysis of consequences of such solution is carried out. It is also necessary to provide adequate connection between the initial and the added part of the arisen structure. Nevertheless, in general, Gerber-girder bridges located along road carrying heavy traffic should be replaced with new structures.

Pages (from - to)

187 - 203

DOI

10.21008/j.1897-4007.2017.24.14

Presented on

XXVII Seminarium "Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów", 13-14.06.2017, Rosnówko k. Poznania, Polska

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

4

Ministry points / journal in years 2017-2021

4

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.