Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Multi-layer observer as new structure for state estimation in linear systems

Autorzy

[ 1 ] Instytut Automatyki i Robotyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Archives of Electrical Engineering

Rocznik: 2017 | Tom: vol. 66 | Numer: no. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Luenberger observer
  • Multi Observer
  • electric DC motor
Data udostępnienia online

16.09.2016

Strony (od-do)

507 - 521

DOI

10.1515/aee-2017-0038

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

15 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]