Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Dimensional Accuracy of Parts Manufactured by 3D Printing for Interaction in Virtual Reality

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Advances in Science and Technology Research Journal

Rocznik: 2017 | Tom: vol. 11 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • 3D Printing
  • dimensional accuracy
  • Virtual Reality
  • ultrasound head
Data udostępnienia online

05.12.2017

Strony (od-do)

279 - 285

DOI

10.12913/22998624/80848

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

10 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]