Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Badania emisji składników gazowych i cząstek stałych lekkiego pojazdu dostawczego w rzeczywistych warunkach eksploatacji

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

EN Gaseous compounds and particulate matter exhaust emission measurements from light duty vehicle in real driving conditions

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Rocznik: 2017 | Numer: nr 12

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

327 - 331

URL

http://autobusy-test.com.pl/images/stories/Do_pobrania/2017/nr%2012/Bezp%20i%20ekol/056_259_A_BiE_NOWAK_RYMANIAK_FUC_ANDRZEJEWSKI_DASZKIEWICZ.pdf

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

7 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]