Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Development of the methodology of exhaust emissions measurement under RDE (Real Driving Emissions) conditions for non-road mobile machinery (NRMM) vehicles

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 148

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

1 - 11

URL

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/148/1/012077/pdf

Zaprezentowany na

Scientific Conference on Automotive Vehicles and Combustion Engines (KONMOT 2016), 22-23.09.2016, Cracow, Poland

Publikacja indeksowana w

WoS