Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The Intelligent Support Programming in the case of selected public mass events

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2017 | Numer: nr 72

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

DOI

10.21008/j.0239-9415.2017.072.07

URL

http://www.zeszyty.fem.put.poznan.pl/numery/ZN_OiZ_PP_72_07.pdf

Punktacja MNiSW / czasopismo

10 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]