Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Porównanie zawartości katechin i alkaloidów w zielu czystek (Cistus Incanus) oraz herbacie białej, zielonej i czarnej (Camellia Sinensis)

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

221 - 223

Książka

BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne

Zaprezentowany na

BioOrg 2017 II Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, 2.12.2017, Poznań, Polska

Punktacja MNiSW / rozdział

20