Processing may take a few seconds...

Article


Title

Przepływ płynów jedno- i wielofazowych przez siatki i złoża cząstek kulistych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ D ] phd student

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.5] Chemical sciences

Year of publication

2018

Published in

Przemysł Chemiczny

Journal year: 2018 | Journal volume: t. 97 | Journal number: nr 12

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

2040 - 2044

DOI

10.15199/62.2018.12.10

Points of MNiSW / journal

15.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

15.0

Impact Factor

0.428