Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Symulacje CFD procesu separacji układu ciało stałe-ciecz w zmodyfikowanych osadnikach wirowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
6.5 Nauki chemiczne

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Inżynieria i Aparatura Chemiczna

Rocznik: 2018 | Numer: nr 6

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

170 - 171

URL

http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/pdf/2018/2018-6/InzApChem_2018_6_170-171.pdf

Punktacja MNiSW / czasopismo

7 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]