Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Lignosulfonate as a byproduct of wood pulp production: a potential precursor for the preparation of functional hybrid materials

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Chemia

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 71 | Numer: iss. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • lignosulfonate/silica hybrid materials
  • magnesium lignosulfonate
  • amorphous silica
  • development of natural products
  • physicochemical and structural properties
Strony (od-do)

47 - 68