Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

FlexSim use in didactics, thesis, and research in the context of competences for the Industry 4.0

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

3 - 16

URL

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-04519-7.pdf

Książka

FlexSim in academe : teaching and research

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Punktacja MNiSW / rozdział

20