Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wybrane aspekty ryzyka organizacyjnego w koncepcji Przemysłu 4.0

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Wariant tytułu

EN Selected aspects of organizational risk in the concept of Industry 4.0

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Przedsiębiorczość i Zarządzanie

Rocznik: 2018 | Tom: t. 19 | Numer: z. 5, cz. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
EN
  • Industry 4.0
  • Internet of Things
  • organizational risk
  • disruptions
Strony (od-do)

37 - 50

Punktacja MNiSW / czasopismo

14 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]