Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Kompetencja etyczna – kluczowy element projakościowych aspektów zarządzania bezpieczeństwem pracy

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Wariant tytułu

EN Ethical competence as a key element in pro-quality aspects of work safety management

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2017 | Numer: nr 72

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • bhp
  • etyka zawodowa
  • zarządzanie bezpieczeństwem pracy
  • kultura bezpieczeństwa
  • CSR
EN
  • OSH
  • professional ethics
  • safety management
  • safety culture
  • CSR
Strony (od-do)

187 - 198

DOI

10.21008/j.0239-9415.2017.072.14

URL

http://zeszyty.fem.put.poznan.pl/numery/ZN_OiZ_PP_72_14.pdf

Punktacja MNiSW / czasopismo

10 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]