Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The determination of the parameters of wheelchair driving with the use of a test bench

Autorzy

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.8 Inżynieria mechaniczna

Wariant tytułu

PL Wyznaczanie parametrów napędzania wózka inwalidzkiego z wykorzystaniem hamowni

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Rocznik: 2019 | Numer: nr 1-2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • biomechanics of movement
  • manual propulsion
  • wheelchair
  • tests and measurements
Strony (od-do)

299 - 302

DOI

10.24136/atest.2019.054

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja autorska

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5