Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analiza wskaźników termodynamicznych w autorskim silniku spalinowym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

EN The analysis of thermodynamic indicators in unconventional combustion engine

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Rocznik: 2018 | Numer: nr 12

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • AVL Fire
  • silnik VCR
Strony (od-do)

148 - 151

DOI

10.24136/atest.2018.373

URL

http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/article/view/510/432

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

7 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]