Trwa generowanie pliku...

Artykuł

Tytuł

Strength analysis of the intermediate shaft of the hypocycloidal fuel pump

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 421

Typ artykułu

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

042003-1 - 042003-8

DOI

10.1088/1757-899X/421/4/042003

Zaprezentowany na

International Automotive Conference (KONMOT 2018), 13-14.09.2018, Kraków, Poland