Trwa generowanie pliku...

Artykuł

Tytuł

The impact of changing engine’s operational parameters on its emission

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 421

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

042004-1 - 042004-10

DOI

10.1088/1757-899X/421/4/042004

Zaprezentowany na

International Automotive Conference (KONMOT 2018), 13-14.09.2018, Kraków, Poland

Licencja

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania