Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The liquid crystal induced J-type aggregation of diketopyrrolopyrrole derivatives in monolayer

Autorzy

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Fizyki Molekularnej, Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka | [ 3 ] Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Journal of Molecular Liquids

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 285

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Langmuir-Blodgett
  • Air/water interface
  • Molecular organization
  • Bicomponent monolayer
  • Confocal microscope
Data udostępnienia online

19.04.2019

Strony (od-do)

598 - 606

DOI

10.1016/j.molliq.2019.04.093

URL

http://sciencedirect.com/science/article/pii/S0167732219313716

Punktacja MNiSW / czasopismo

100

Impact Factor

4,561 [Lista 2018]