Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Impact of changes in friction factor on the loading of the pumping section in a high pressure injection pump

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

PL Ocena zmiany współczynnika tarcia w pompach wysokociśnieniowych – porównanie napędu hipocykloidalnego z krzywkowym

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 70 | Numer: no. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • cam
  • common rail
  • high pressure fuel pump
  • friction
PL
  • common rail
  • napęd krzywkowy
  • pompa wysokociśnieniowa
  • tarcie
Streszczenie

EN The operational problems of currently manufactured high-pressure injection pumps are related to the use of fuels with inadequate lubricating properties. Even one-time use of fuel that does not meet the requirements assumed by the manufacturer may lead to irreversible changes in the structure of joints, which is tantamount to, among other things, change of the friction coefficient and attenuation in mobile nodes. This article presents and compares the results of dynamic simulation performed in the Autodesk Inventor Professional environment, in which the influence of changes of the friction coefficient value in the mobile nodes of pumps with cam drive and hypocycloid drive on loading of the pumping section was analyzed.

PL Problemy eksploatacyjne dotyczące współcześnie produkowanych wysokociśnieniowych pomp wtryskowych związane są ze stosowaniem paliw o niedostatecznych właściwościach smarnych. Nawet jednorazowe zastosowanie paliwa niespełniającego założonych przez producenta wymagań może prowadzić do nieodwracalnych zmian w strukturze połączeń, co jest równoważne między innymi ze zmianą współczynnika tarcia i tłumienia w węzłach ruchowych. W artykule przedstawiono i porównano wyniki symulacji dynamicznej wykonanej w środowisku Autodesk Inventor Professional, w której przeanalizowano wpływ zmian wartości współczynnika tarcia w węzłach ruchowych pompy o napędzie krzywkowym oraz napędzie hipocykloidalnym na obciążenie sekcji tłoczącej.

Strony (od-do)

53 - 62

DOI

10.21008/j.2449-920X.2018.70.2.04

URL

http://jmte.put.poznan.pl/index.php/jmte/article/view/54

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

6 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]