Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Impact of physical and microbiological parameters on proper indoor air quality in nursery

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Environment International

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 132

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • nursery
  • indoor air quality
  • microbiological contaminations
  • CO2 concentration
  • particulate matter
  • mechanical ventilation
Data udostępnienia online

18.08.2019

Strony (od-do)

105098-1 - 105098-14

DOI

10.1016/j.envint.2019.105098

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140

Impact Factor

7,943 [Lista 2018]