Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Evaluation of surfactant removal efficiency in selected domestic wastewater treatment plants in Poland

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
6.5 Nauki chemiczne

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Journal of Environmental Health Science and Engineering

Rocznik: 2019 | Tom: in press | Numer: in press

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • sewage-treatment plant
  • sand filter
  • domestic sewage
DOI

10.1007/s40201-019-00387-6

URL

https://link.springer.com/article/10.1007/s40201-019-00387-6

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

przed opublikowaniem

Punktacja MNiSW / czasopismo

100

Impact Factor

2,179