Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Lignin-based hybrid admixtures and their role in cement composite fabrication

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport
6.5 Nauki chemiczne

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Molecules

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 24 | Numer: iss. 19

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • biopolymers
  • inorganic-organic hybrid materials
  • cement composites
Data udostępnienia online

30.09.2019

Strony (od-do)

3544-1 - 3544-15

DOI

10.3390/molecules24193544

URL

https://www.mdpi.com/1420-3049/24/19/3544/htm

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

100

Impact Factor

3,060 [Lista 2018]