Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

RNA-Puzzles toolkit: a computational resource of RNA 3D structure benchmark datasets, structure manipulation, and evaluation tools

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Nucleic Acids Research

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 48 | Numer: iss. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

04.12.2019

Strony (od-do)

576 - 588

DOI

10.1093/nar/gkz1108

URL

https://academic.oup.com/nar/article/48/2/576/5651330

Typ licencji

CC BY-NC (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

przed opublikowaniem

Punktacja MNiSW / czasopismo

200 [Lista 2019]

Impact Factor

11,501 [Lista 2019]