Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Geometry and flatness of m-crane systems

Autorzy

[ 1 ] Instytut Automatyki i Robotyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 67 | Numer: no. 5

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • differential flatness
  • crane
  • chained systems
  • feedback equivalence
  • accessibility
  • nonlinear control
Data udostępnienia online

31.10.2019

Strony (od-do)

893 - 903

DOI

10.24425/bpasts.2019.130872

URL

http://journals.pan.pl/Content/114297/PDF/06_893-903_01126_Bpast.No.67-4_08.11.19_K5_TeX.pdf

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

100

Impact Factor

1,385