Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Hydrometallurgical recovery of cobalt(II) from spent industrial catalysts

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Catalysts

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 10 | Numer: iss. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • spent catalyst
  • cobalt recovery
  • hydrodesulfurization catalyst
  • leaching
  • hydrometallurgy
  • liquid-liquid extraction
  • Cyanex 272
Data udostępnienia online

01.01.2020

Strony (od-do)

61-1 - 61-13

DOI

10.3390/catal10010061

URL

https://www.mdpi.com/2073-4344/10/1/61

Uwagi

Article number: 61

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

100 [Lista 2019]

Impact Factor

3,444 [Lista 2018]