Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Ageing mechanisms in electrochemical capacitors with aqueous redox-active electrolytes

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Electrochimica Acta

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 311

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

25.04.2019

Strony (od-do)

211 - 220

DOI

10.1016/j.electacta.2019.04.117

URL

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013468619308059?via%3Dihub

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

100

Impact Factor

6,215