Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Faradaic processes on quinone-grafted carbons in protic ionic liquid electrolyte

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Electrochimica Acta

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 328

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • grafted carbons
  • quinone
  • protic ionic liquids
  • redox reactions
  • Faradaic contribution
Data udostępnienia online

16.10.2019

Strony (od-do)

135090-1 - 135090-10

DOI

10.1016/j.electacta.2019.135090

URL

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013468619319619?via%3Dihub

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

inne

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

3 miesiące po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

100

Impact Factor

5,383 [Lista 2018]