Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Comparative Tests of Partial Discharges in Nomex® 910 Paper and Cellulose Paper

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Energies

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 13 | Numer: no. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • oil-paper insulation
  • aramid insulation
  • partial discharges
  • water content in insulation
Strony (od-do)

647-1 - 647-8

DOI

10.3390/en13030647

URL

https://www.mdpi.com/1996-1073/13/3/647

Typ licencji

CC BY-ND (uznanie autorstwa - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140 [Lista 2019]

Impact Factor

2,702 [Lista 2019]