Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Nieorganiczne układy tlenkowego typu MxOy∙SiO2 jako nośniki w procesie immobilizacji enzymów

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.5] Chemical sciences

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

197 - 199

URL

http://bioorg.put.poznan.pl/materialy-konferencyjne-2019/

Book

BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne

Presented on

BioOrg 2019 III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, 7.12.2019, Poznań, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0