Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Kryteria oceny ergonomiczności urządzeń wykorzystywanych przez osoby starsze w pracy z komputerem

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Wariant tytułu

EN Ergonomics criteria for control devices used by the elderly working with a computer

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2019 | Numer: nr 80

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • kształtowanie cech ręcznych elementów sterowniczych
  • osoby starsze
  • testy oceny ergonomiczności
EN
  • ergonomic design
  • the elderly
  • hand steering components
  • ergonomic evaluation measurement methods
Streszczenie

PL W artykule przedstawiono wpływ cech myszy komputerowych na występowanie błędów wpływających na organizację i wykonywanie pracy. Porównano liczbę występujących błędów, czas wykonania zadania i dokładność sterowania, biorąc pod uwagę dziewięć peryferyjnych urządzeń sterowniczych i wybrane osoby starsze. Zaobserwowano związek między liczbą występujących błędów a cechami urządzeń i ich użytkowników; zauważono duży zakres zmian liczby błędów. Na podstawie analizy wyników wykazano, że zadania wykonywano najdłużej z użyciem myszy o najwyższym i najniższym ocenionym poziomie ergonomiczności. Myszy ocenione jako średnio i przeciętnie ergonomiczne najlepiej nadają się do szybkiej pracy. Ocena ergonomiczności badanych myszy, dokonana za pomocą testu Fittsa, znacznie pokrywa się z oceną liczby błędów podczas interakcji.

EN The paper assesses the impact of morphological features of computer mice on the occurrence of unreliability. A comparison of the number of unreliable cases, the duration of the executed control task and control accuracy for nine various mice and three test subjects is presented in this paper. Conclusions: Particular assessment results, according to a person’s execution time for a particular task and the number of unreliable interactions, do not demonstrate a relationship. Whereas, a relationship was demonstrated in the number of occurring unreliable cases, where rises and falls in the occurrence of unreliable cases were observed. The analysis of results demonstrated that tasks using a mouse with the highest and the lowest ergonomic level took the longest to perform. The mice assessed as moderately ergonomic were the best for quick work. An assessment of the ergonomics criteria that the tested mice fulfil, applying the Fitts’ Law test, is convergent with the analysis of the number of cases of unreliable interactions.

Strony (od-do)

305 - 320

DOI

10.21008/j.0239-9415.2019.080.20

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-7f562922-a325-431f-835c-a15f1c0bc32d?q=bwmeta1.element.baztech-fd095cd6-e079-4baf-8e3c-04270aee94a7;0&qt=CHILDREN-STATELESS

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

20,0