Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Electrospun poly(methyl methacrylate)/polyaniline fibres as a support for laccase immobilisation and use in dye decolourisation

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik | [ S ] student

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.7] Inżynieria materiałowa
[6.5] Nauki chemiczne

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Environmental Research

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 184

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • laccase
  • electrospun materials
  • Enzyme immobilisation
  • decolourisation of dyes
Data udostępnienia online

02.03.2020

Strony (od-do)

109332-1 - 109332-10

DOI

10.1016/j.envres.2020.109332

URL

https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.109332

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

100 [Lista 2019]

Impact Factor

5,715 [Lista 2019]