Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

A Fuzzy Unscented Kalman Filter in the Adaptive Control System of a Drive System with a Flexible Joint

Autorzy

[ 1 ] Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Energies

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 13 | Numer: no. 8

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • two-mass system
  • torsional vibration
  • unscented Kalman filter
  • adaptive system
Data udostępnienia online

20.04.2020

Strony (od-do)

2056-1 - 2056-18

DOI

10.3390/en13082056

URL

https://www.mdpi.com/1996-1073/13/8/2056/pdf

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140 [Lista 2019]

Impact Factor

2,702 [Lista 2019]