Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Polyethylene Wax Modified by Organoclay Bentonite Used in the Lost-Wax Casting Process: Processing−Structure−Property Relationships

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.7] Inżynieria materiałowa
[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Materials

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 13 | Numer: iss. 10

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
 • modification
 • waxes
 • bentonite
 • wax/bentonite blends
 • viscosity
 • shrinkage
 • DSC
 • hardness
 • SEM
 • FT-IR spectroscopy
 • lost wax casting
 • alloy cast
Strony (od-do)

1 - 22

DOI

10.3390/ma13102255

URL

http://mdpi.com/1996-1944/13/10/2255

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140

Impact Factor

3,057 [Lista 2019]