Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Impact of Number of Operators and Distance to Branch Piles on Woodchipper Operation

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Forests

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 11 | Numer: iss. 5

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • woodchipper
  • mass output
  • volumetric output
  • frequency of drive unit operating condition changes
  • system adapting to operating conditions
  • small engine
Data udostępnienia online

25.05.2020

Strony (od-do)

598-1 - 598-14

DOI

10.3390/f11050598

URL

https://www.mdpi.com/1999-4907/11/5/598/htm

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

100 [Lista 2019]

Impact Factor

2,221 [Lista 2019]