Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Microstructure, Microhardness, Corrosion and Wear Resistance of B, Si and B-Si Coatings Produced on C45 Steel Using Laser Processing

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.7] Inżynieria materiałowa
[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Metals

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 10 | Numer: iss. 6

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • boron coating
  • silicon coating
  • B-Si coating
  • laser alloying
  • wear resistance
  • corrosion resistance
Strony (od-do)

792-1 - 792-17

DOI

10.3390/met10060792

URL

http://mdpi.com/2075-4701/10/6/792

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Politechnika Poznańska

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Punktacja MNiSW / czasopismo

70 [Lista 2019]

Impact Factor

2,117 [Lista 2019]