Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Maintenance 4.0 technologies - new opportunities for sustainability driven maintenance

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Management and Production Engineering Review

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 11 | Numer: no. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • maintenance 4.0
  • smart maintenance
  • data-driven maintenance
  • sustainable maintenance
Strony (od-do)

74 - 87

DOI

10.24425/mper.2020.133730

URL

http://journals.pan.pl/dlibra/publication/133730/edition/116853/content

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

70 [Lista 2019]