Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Application of an Artificial Neural Network for Planning the Trajectory of a Mobile Robot

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 14 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • artificial neural network
  • mobile robot
  • machine vision
Strony (od-do)

13 - 23

DOI

10.14313/JAMRIS/1-2020/2

URL

http://www.jamris.org/images/ISSUES/ISSUE-2020-01/JAMRIS_2020-1_Bialek_2.pdf

Typ licencji

CC BY-NC-SA (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

40 [Lista 2019]