Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Effect of lanthanum-modified magnesium silicate on isotactic polypropylene crystallization in composite materials during shear flow

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa
6.5 Nauki chemiczne

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Polymer Engineering and Science

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 60 | Numer: iss. 8

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • crystallization
  • nucleation
  • polypropylene
  • shear
  • spherulites
Data udostępnienia online

29.06.2020

Strony (od-do)

1856 - 1865

DOI

10.1002/pen.25422

URL

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pen.25422

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

70 [Lista 2019]

Impact Factor

1,917 [Lista 2019]