Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Comparative analysis of novel electric energy storage technologies for vehicles

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ D ] phd student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Title variant

PL Porównanie najnowszych technologii przechowywania energii elektrycznej stosowanych w pojazdach

Year of publication

2017

Published in

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Journal year: 2017 | Journal volume: vol. 69 | Journal number: no. 2

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • LTO batteries
  • supercapacitors
  • electric vehicles
  • hybrid vehicles
Abstract

EN The article aims to highlight the desirable and undesirable properties and characteristics of different energy storage technologies. It focuses on the comparison between the different specific battery technologies and supercapacitors currently available on the market, as well as novel technologies that are still in development. Assessment is made for these technologies based on their strong and weak points. Due to the dynamic nature of the developments made in this technology sector, such assessment of beneficial properties allows for an easier consideration of which technologies have the most desirable properties for automotive use. The current trends and technological solutions used in newest electric and hybrid vehicles is discussed, and predictions are made for the future development for batteries and supercapacitors, as well as their possible hybridization. An assessment of the market share of different powertrain technologies is also presented with commentary on how research trends are likely to change the popularity and viability of electric and hybrid vehicles.

PL W artykule zawarto informacje na temat obecnych kierunków rozwoju technologii służących przechowywaniu energii, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania ich w przemyśle samochodowym. Przedstawiono i opisano różne rozwiązania, wykorzystywane obecnie w samochodach osobowych oraz pojazdach transportu publicznego, omówiono ich słabe i mocne strony i możliwe zastosowania. Rozpatrzono możliwości połączenia i hybrydyzacji omawianych technologii oraz potencjalną popularność i opłacalność ich stosowania. Przedstawiono obecne oraz planowane badania naukowe w tej dziedzinie i cele dalszego rozwoju tych technologii w aspekcie możliwych zastosowań w motoryzacji. Artykuł zawiera również omówienie obecnej sytuacji na rynku motoryzacyjnym oraz stopień wykorzystania różnych rozwiązań technologicznych. Ponadto odniesiono się również do współczesnych tendencji rozwoju rynków samochodowych na całym świecie.

Pages (from - to)

29 - 37

DOI

10.21008/j.2449-920X.2017.69.2.04

URL

http://jmte.put.poznan.pl/index.php/jmte/article/view/32/10

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

6.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

6.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.