Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Alternatywne rozwiązanie, innowacyjne materiały i techniki – odzysk platynowców z roztworu po ługowaniu odpadów

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ SzD ] doctoral school student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.5] Chemical sciences

Year of publication

2020

Chapter type

abstract

Pages (from - to)

19 - 20

Book

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Problem odpadów i ich zagospodarowania", 19 listopada 2020r. : Abstrakty

Presented on

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problem odpadów i ich zagospodarowania”, 19.11.2020, Lublin, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.